top of page

Povídání o historii Sokola

Jsou domy a domy. Některé jsou nové a některé mají svou minulost. Národní dům Čechů a Slováků v Melbourne patří k těm domům, jejichž historie je nejen dlouhá, ale i zajímavá. Posuďte sami.

Příspěvky jsou převzaty z časopisu Kvart se souhlasem jejich autora.

Každý archiv je poznamenán jeho tvůrci. Nepřekvapí, že archivy dobrovolných organizací, při neodmyslitelném střídání funkcí trpí značným počtem „bílých“, neúplných a někdy až nesrozumitelných míst. Některé záznamy jsou psány rukou (nejsou vždy snadno čitelné). Pokud to bylo možné, všechny údaje jsem se snažil ověřovat z různých pramenů.Pokud v uvedených údajích najdete nepřesnosti nebo chybný přepis jmen – za což se předem omlouvám – napište mi o nich do redakce Kvartu. Rád věci uvedu na pravou míru a opravy pak předám k zařazení do archivu.

Aleš Nebeský 

bottom of page